Sähköisen tenttipalvelun tietosuojaseloste / Privacy Policy of Electronic Exam service

(Lisätietoa tietosuojaselosteesta Tietosuojavaltuutetun sivuilta/See the Office of Data Protection Ombudsman for more information)
 
Palvelun nimi
Name of the service 
Tampereen yliopiston sähköinen tenttipalvelu Tampere University Electronic Exam service
Henkilörekisterin rekisterinpitäjä
 ja yhteyshenkilö
Controller of the personal data file and a contact person
TAMPEREEN YLIOPISTO
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puhelin: 03 355 111 (vaihde)

Tietojärjestelmäpäällikkö
Sami Hautakangas
Tampereen yliopisto
Opintopalvelut
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puh. 050 462 7387
E-mail: sami.hautakangas@uta.fi
UNIVERSITY OF TAMPERE
33104 TAMPEREEN YLIOPISTO
Tel.: +358 3 355 111

Head of Information Systems
Sami Hautakangas
University of Tampere
Studying services
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Tel. +358 50 462 7387
E-mail: sami.hautakangas@uta.fi
Henkilötietojen käyttötarkoitus
The purpose of the processing of personal data
Kerättäviä henkilötietoja käytetään 
 • tenttipalvelun käyttöoikeuksien hallintaan
 • tenttipalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen
 • oppimisen ohjaukseen/opintosuoritusten arvosteluun tenttipalvelussa
Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään
 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen
 • opiskelijoiden aktiivisuuden seurantaan
Personal data is used for
 • user authorization in exam service
 • making it possible to contact users of exam service
 • management of learning and grading of students in exam service
Personal data in the log files of the server is used for
 • monitoring the load and capacity of the server and the network
 • working out technical problems and investigating abuse of the service
 • tracking student activity
Käsiteltävät henkilötiedot
Personal data processed
Seuraavat tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi suostumuksellasi aina, kun kirjaudut palveluun:
 • Nimi, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio
 • (opiskelijasta) Opiskelijanumero
Following information is fetched from your home organisation on your consent every time you log in to the service:
 • Name, email address, home organization
 • (students) student number
Henkilötietojen säilytysaika
Storage period of personal data
Henkilötietoja säilytetään palvelussa kunnes 18 kuukautta kuluu viimeisestä kirjautumisestasi. Personal data is stored untill you have not used the service for 18 months.
Henkilötietojen suojaamisen 
periaatteet
Principles of protecting personal data
Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu TLS/SSL-tekniikalla. Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. In the network TLS/SSL technology is used to protect personal data. In the service the personal data file is protected by personal user accounts and authorisation of administrators.
Henkilötietojen säännönmukainen
luovuttaminen
Regular transfer of personal data to third parties
Käyttäjän tiedot näkyvät tenttipalvelussa tenttejä järjestäville ja ylläpitäjille. Opiskelijoiden opiskelijanumerot näkyvät tenttipalvelua käyttäville tenttejä järjestäville ja ylläpitäjille.

Muuten henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
User information will be shown to those who manage exams and system administrators. Student number will be shown to those who manage exams and system administrators.

Otherwise personal information won't be transferred to third parties.
Rekisteröidyn tarkistusoikeus
Right of accesss personal data on him/her
Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palvelimeen, ota yhteys em. yhteyshenkilöön. To check what personal data is stored about you contact the contact person above.
Virheellisten tietojen oikaisu
Rectification
Ota yhteys kotiorganisaatioosi, jos kotiorganisaatiostasi noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä.

Palvelun sinulta itseltäsi keräämät henkilötiedot oikaistaan ottamalla yhteys em. yhteyshenkilöön.
Contact your home organisation to correct the personal data that is fetched from there.

Contact the contact person above to correct other personal data.